Nyheter

Inrättande av bygderåd i Storumans kommun

Utsikt i Långsjöby

Under hösten ska det upprättas ett bygderåd i Storumans kommun. Genom "Hela Sverige ska leva" har det utarbetats en lokal serviceplan och bygderådet är en del av den planen. Nu finns möjlighet för er i byarna att ta fram en valfri kontaktperson för varje by/bygd som sedan kommer representera er vid varje bygderådsmöte.

Vi behöver förslaget från er by senast 18 september. Du skickar förslaget till någon av oss som är kontaktpersoner för bygderådet. Uppstartsmötet sker den 7 oktober där vi diskuterar hur vi ska organisera oss framöver. Mer information kommer senare. Syftet med bygderådet är att:

-  Skapa ett aktivt samtalsforum mellan byar och kommun
-  Aktivt arbeta tillsammans för att verkställa utvecklings arbetet i byarna
-  Stödja och utveckla samverkan när det gäller bygdefrågor

För mer information är du välkommen att kontakta oss!

Alexander Jonsson, utredare på Storumans kommun
alexander.jonsson@storuman.se

Mona Olofsson, näringslivssekreterare
mona.olovsson@storuman.se

Monica Falkner, Service i Samverkan, Hela Sverige ska leva
monica.falkner@helasverige.se

Publicerad den 2 september 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)