Nyheter

Kommunfullmäktige i november ställs in

Storumans kommunfullmäktiges ordförande har i samråd med vice ordförande beslutat att ställa in det kommande mötet som var planerat till den 17 november. Anledningen är de skärpta allmänna råden för Västerbottens län.

– Nu har läget förvärrats och med de skärpta allmänna råd som nu råder så måste även politiken visa ansvar och föregå med gott exempel, säger Patrik Persson, kommunfullmäktiges ordförande.

Kommunen har ingen möjlighet att genomföra ett fullmäktigesammanträde med 31 närvarande ledamöter på ett rättssäkert sätt med befintliga digitala resurser. Vi kommer att se över våra tekniska lösningar för att ha beredskap för att genomföra fler större digitala sammanträden framöver. Våra andra politiska sammanträden i kommunstyrelsen och nämnder har under pandemin varit delvis digitala med möjlighet att delta på distans.

– Att ställa in ett möte med kommunfullmäktige är mycket ovanligt, nu är vi också i en extremt ovanlig situation med den omfattande spridning av covid-19 som vi ser i Västerbotten och i Storumans kommun för närvarande. Storumans kommun behöver fatta beslut om bl.a. skattesats och budget för 2021 innan årsskiftet. Förhoppningen och målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna sammanträda innan årsskiftet för att ta dessa beslut, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande.

– Fullmäktigeledamöterna finns i olika delar av kommunen därför vill vi  minska risken spridning av Covid-19 genom att ställa in fullmäktige nästa vecka, säger kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord.

– Nu behöver vi alla i samhället lägga fullt fokus på att begränsa den smittspridning som nu sker och så långt möjligt minimera fysiska möten och andra sammankomster där smitta kan spridas. Beslutet om att ställa in kommande kommunfullmäktige har stöd i de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat för Västerbotten, jag hoppas att vi ska kunna genomföra mötet under december månad, då smittspridningen förhoppningsvis har begränsats jämfört med idag, avslutar Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad den 11 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)