Nyheter

Kommunstyrelsens ordförande kommenterar rankingen Företagsklimat

Idag presenterade Svenskt Näringsliv årets ranking av Företagsklimatet i Sveriges kommuner. Vi tappar 15 placeringar från 2020 och hamnar nu på plats 238. Vi har förbättrat oss inom vissa områden som exempelvis information till företag, service och bemötande samt upphandling.

Andra faktorer som mätningen bygger på och som vi också förbättrar oss i är företagsamhet, entreprenader och jobb i kommunen. Områden där vi behöver förbättra oss är attityder till företagare hos politiker och tjänstemän, mobilnät och bredband, vägnät/tåg/flyg, kompetensförsörjning och det sammanfattande omdömet. Undersökningen gjordes i februari 2021 och skickades ut till företag i hela Storumans kommun. 81 företag besvarade enkäten och svarsfrekvensen låg på 49 procent.

– Vi har påbörjat ett internt arbete för att lyfta oss i företagsrankingen. I flera områden ser vi en förbättring på det arbete som påbörjats. Trots det fortsätter vi att tappa placeringar i rankingen. Resultatet sporrar oss att fortsätta jobba för att lyfta kommunen i företagsrankingen. Rankingen till trots så känner jag att vi är på rätt väg. Vi har ett näringsliv som trots den pandemi vi fortfarande befinner oss i ändå står starkt. Vi har en i jämförelse med övriga landet låg arbetslöshet. Vi ligger också på rekordnivåer i investeringar för kommunen vilket tillsammans med de satsningar som näringslivet i övrigt gör innebär att framtiden för näringslivet i Storumans kommun ser mycket positiv ut, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.

Näringslivskontoret på Storumans kommun har ett långsiktigt mål att företagen ska uppleva att det sammanfattande omdömet för företagsklimatet i kommunen är bra, vi ska ligga på fyra eller över. Idag ligger vi på cirka tre. Läs mer om rankingen här: https://www.foretagsklimat.se/files/rankings/storuman.pdf

Publicerad den 22 september 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)