Nyheter

Information om Coronavirus, covid-19

Storumans kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vår strategi är att hålla öppet och arbeta för att verksamheterna ska hållas igång som vanligt i så hög utsträckning som det går. Enligt Region Västerbotten har vi en allmän smittspridning i länet, men vi har inom omsorgens verksamheter i Storumans kommun ännu inga bekräftade fall. Det gäller fortfarande i slutet av september. Vi arbetar på bred front med att skydda våra äldre och medborgare med underliggande sjukdomar och att inte få in smitta på äldreboenden.

Så länge smittspridningen inte tar fart i Storumans kommun fortsätter vi med beredskaps- och planeringsarbete ute i verksamheterna parallellt med att det ordinarie arbetet fortsätter som vanligt. Våra medborgare uppmanas som tidigare att följa de restriktioner som finns från Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma vid sjukdomssymtom, god handhygien och att äldre personer 70 plus samt riskgrupper ska hålla sig socialt distanserade.

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet. Följ myndigheternas råd - Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. 

Följande rekommendationer gäller från myndigheterna

• Stanna hemma om du känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
• Hosta och nys i armvecket eller näsduk.
• Resor inom landet är tillåtna förutsatt att den som reser är symtomfri.
•  Res kollektivt bara om du måste
• Varje person/medborgare har ett ansvar och är skyldiga att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.
• Regeringen har förbjudit sammankomster på över 50 deltagare.
• Gör riskbedömning för sammankomster med färre än 50 deltagare.
• Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.
• Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan!
•  Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten!

Rutiner för besök på särskilt boende

Den 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilt boende. Det innebär att besök av anhöriga nu kommer att tillåtas inomhus, men med vissa restriktioner. Omsorgen har tagit fram rutiner för hur besöken ska fungera enligt följande:

  • Informationsbrev kommer skickas till närmaste anhörig.
  • Även fortsättningsvis kommer anhöriga/närstående att behöva boka tid för sina besök.
  • De besökande kommer att besvara hälsofrågor vid varje tillfälle före besöken.
  • Personal kommer att möta upp vid ingång och följa med till lägenheten och besöken genomförs i den enskildes lägenhet eller där det finns tillgång till besöksrum.
  • Man kommer inte få vara i allmänna utrymmen. 
  • Handtvätt med tvål och vatten eller handdesinfektion ska göras innan, under och efter besöket.

Vi hoppas att ni anhöriga fortsätter att följa våra råd och rekommendationer och visar hänsyn till andra brukare och personal. Vi har ännu inte något bekräftat fall av Covid-19 inom omsorgens verksamheter och vi hoppas att det kan fortsätta så även under hösten och vintern.

Lämna prov för covid-19

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar. Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det är framför allt PCR-prov som används inom sjukvården. Det prov som visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar kallas för ett serologiskt prov.

Läs mer om provtagning för covid-19 i Västerbotten

Det är viktigt att skydda de äldre

Till dig som är över 70 år
• undvik nära kontakter och folksamlingar t. ex i affärer, i kollektivtrafik eller andra offentliga lokaler.
• du kan ta en promenad och vistas utomhus

Självskattningstest från Region Västerbotten

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest för Corona, Covid-19. Har du symptom och funderar på om du borde kontakta vården? Svara på frågorna i testet och få råd. Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112.

Du gör testet här: https://coronatest.regionvasterbotten.se/ 

Storumans kommun erbjuder hemsändningsstöd

Storumans kommun erbjuder möjlighet till hemsändningsstöd för dig som har svårt att ta dig till matvarubutiken. Läs mer på länken nedan.

Hemsändningsstöd för dagligvaror

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige.
På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd för hemvändande resenärer. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har översatt information om Coronaviruset till flera olika spårk. Sveriges radio P4 översätter nyheter om Coronaviruset till bland annat engelska och arabiska.

Folkhälsomyndighetens information på andra språk

Sveriges radio P4 - nyheter på andra språk

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.

Publicerad den 29 september 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)