Nyheter

Några frågor och svar om vätgas

Vätgas bildmontage

Kommunstyrelsen har givit ett uppdrag till vårt kommunala bolag ILC (Industri- och logistikcentrum) att utveckla NLC Storumanterminalen. Efter att projektet där vi byggde triangelspår för att knyta ihop Tvärbanan och Inlandsbanan är avslutat, tittar vi nu på nya möjligheter för att utveckla området.

Det finns ett behov av att bredda verksamheterna så att det blir mer än en timmerterminal för att skapa långsiktig hållbarhet och göra området mindre konjunkturkänsligt. Det har under 2021 visats intresse från externa aktörer att undersöka förutsättningarna för att etablera en produktionsanläggning för vätgas på NLC Storumanterminalen.

Därför kommer Storumans kommun att berätta mer om vätgas för att skapa förståelse hos allmänheten. Detta med anledning av en avsiktsförklaring som upprättats och en pågående förstudie. Som steg ett kommer vi idag att ställa några frågor till Jonas Berggren, projektledare på ILC.

Varför vätgas?

– Vätgas är ett sätt att lagra el. I stället för att skicka ut el exempelvis en dag när det blåser mycket på ett elnät som inte har kapacitet att hantera den, kan vi ta tillvara på överskottet och lagra el genom att göra vätgas. Restprodukten av vätgas är rent vatten och vätgas bedöms vara en viktig del i den gröna omställningen.

För att ett fordon ska kunna köra på vätgas behövs en bränslecell. Det är en energiomvandlare som göra om vätgasens energi till el och värme. Alla fordon kan drivas med vätgas, det är särskilt fördelaktigt för tunga fordon. Om man ska driva dem med batterier så blir fordonen väldigt tunga. Det går också relativt snabbt tanka med vätgas och räckvidden blir lång, säger Jonas Berggren

Hur görs vätgas?

– Det finns flera sätt att tillverka vätgas, vanligtvis används så kallad elektrolys som delar upp vatten i vätgas och syre. I Storuman finns exempelvis vind- och vattenkraft som kan användas vid tillverkningen.

Varför satsa på vätgas i Storuman?

 Storuman har ett fördelaktigt geografiskt läge där två Europavägar korsas och två järnvägar möts. Här produceras stora mängder grön energi som Sverige behöver i den gröna omställningen, där exempelvis fossilfritt stål produceras med hjälp av vätgas. Storuman ligger också centralt i det så kallade batteribältet som är under uppbyggnad med batterifabriker i Mo i Rana, Skellefteå och Vasa. En konsekvens av det är att efterfrågan på grön energi har ökat. I stället för att el skickas söderut kommer den att behövas i högre grad i norr. NLC Storumanterminalen kan användas som distributionsnod, avslutar Jonas Berggren. 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)