Nyheter

Riktlinjer för stöd till föreningar med anledning av coronaviruset, covid-19

Storumans kommun har beslutat att avsätta 100 000 kronor extra från projektet nice till föreningar i kommunen. Bidraget är i första hand till för att hjälpa så att föreningar inte står med kostnader samtidigt som intäkter försvinner.

Fritids- kultur och utbildningsförvaltningens arbetsutskott beslutar om fördelning av förenings­bidrag efter det att föreningarna har ansökt. Det står fritt för alla föreningar att söka. Efter att ansökningarna har kommit in så kommer en beredningsgrupp att bereda alla ansökningar och tar sedan ett beslut.

Ansökningar mailas senast 30 september till catarina.samuelsson@storuman.se

Publicerad den 14 september 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)