Nyheter

Rutiner för besök på särskilt boende

Den 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilt boende. Det innebär att besök av anhöriga nu kommer att tillåtas inomhus, men med vissa restriktioner. Omsorgen har tagit fram rutiner för hur besöken ska fungera enligt följande:

OBS sen början av november råder det besöksförbud på alla våra äldre- och LSS-boenden i hela Storumans kommun.

  • Informationsbrev kommer skickas till närmaste anhörig.
  • Även fortsättningsvis kommer anhöriga/närstående att behöva boka tid för sina besök.
  • De besökande kommer att besvara hälsofrågor vid varje tillfälle före besöken.
  • Personal kommer att möta upp vid ingång och följa med till lägenheten och besöken genomförs i den enskildes lägenhet eller där det finns tillgång till besöksrum.
  • Man kommer inte få vara i allmänna utrymmen. 
  • Handtvätt med tvål och vatten eller handdesinfektion ska göras innan, under och efter besöket.

Vi hoppas att ni anhöriga fortsätter att följa våra råd och rekommendationer och visar hänsyn till andra brukare och personal. Vi har ännu inte något bekräftat fall av Covid-19 inom omsorgens verksamheter och vi hoppas att det kan fortsätta så även under hösten och vintern.

Publicerad den 29 september 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)