Nyheter

Skolverksamheternas åtgärder mot covid-19

Följande rutiner gäller för fritids- kultur och utbildningsförvaltningen för att minska smittspridningen av covid-19:

  • Kommunens skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever.

  • Dock: Utifrån de nya skärpta råden ska nu även ”familjekarantän” tillämpas. Förändringen betyder att: När det finns en medlem i en familj som är positiv för covid-19 så ska hela familjen stanna hemma från arbete och förskola/ skola oavsett ålder. Grundregeln är att man är hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Om någon ytterligare i familjen blir sjuk i symtom som vid covid-19, så rekommenderar vården provtagning.

  • Vid frånvaro, anmäl detta i så god tid som möjligt så att verksamheterna kan anpassa personalresurserna, samt att kom ihåg att anmäla ditt barn som fortsatt frånvarande om frånvaron förlängs.

  • Grundskolorna bedriver i nuläget enbart närundervisning på plats i skolans ordinarie lokaler, ingen fjärr- eller distansundervisning är aktuellt i nuläget.

  • Beslut om att stänga en skola/förskola kan endast göras av huvudmannen och endast då särskilda kriterier är uppfyllda, ex. efter samråd med smittskyddsläkare eller vid rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

  • På Luspengymnasiet bedrivs också undervisningen som vanligt. Dock har de större undervisningsgrupperna delats för att rekommendationerna om avstånd lättare ska kunna följas. APL:en för gymnasieelever på kommunens förskolor och skolor är avbruten i förtid och kommer att återupptas då covid-19-läget är stabiliserat.

  • Lärcentrum i Storuman bedriver i nuläget fjärr- och distansundervisning och har begränsat sitt mottagande på plats.

  • Fritidsgårdarna, bowlinghallar, gymmet i Tärnaby och simhallen i Storuman är stängda för besök tillsvidare. Simhallen och gymmet är dock öppen för skolornas undervisning.

  • Möjlighet till lån av kurslitteratur kvarstår via kommunbiblioteket, i övrigt hålls biblioteket stängt tillsvidare.

  • Som tidigare görs anpassningar i verksamheterna med anledning av covid-19 i alla verksamheter utifrån rekommendationer av bl.a. Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Region Västerbotten.

I nedan dokument finns detaljerad information och källhänvisningar. 

Detaljerad information om covid-19 och skolans åtgärder

Avslutningsvis, en hälsning från oss i verksamheterna, Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten:

Tillsammans bromsar vi spridningen av covid-19
Den pågående pandemin påverkar oss alla och mycket har förändrats i vardagen. All personal fortsätter jobba hårt för att anpassa verksamheterna så att ni som kommer till oss kan tas om hand på ett säkert sätt. Men mycket är sig också likt i det som nu är det nya normala, där vi behöver hjälpas åt för att inte fler ska bli sjuka. Så fortsätt följa råden som vi och andra myndigheter ger – det är ett ansvar som vi delar. Tack för din omtanke!

Publicerad den 18 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)