Nyheter

Skolverksamheternas åtgärder mot covid-19

Följande gäller för fritids- kultur och utbildningsförvaltningen för att minska smittspridningen av covid-19.

De elever på Tärnaby Alpina gymnasium (TAG) som provtagits för covid-19 har samtliga testat negativt. Det finns inga bekräftade fall på Tärnaby Alpina Gymnasium. TAG har som tidigare meddelats övergått i distans/fjärrundervisning för de dagar som är kvar på terminen. Skytteanska skolan har undervisning som vanligt 21-22 december.

En personal på Parkskolan har testat positivt under vecka 51. I övrigt är det inga nya fall inom skolans verksamheter.

Tärnaby Alpina Gymnasium vidtar åtgärder för att förhindra smittspridning
Vi har fått kännedom om att en person som testat positivt för covid-19 har varit i fysisk kontakt med flera av eleverna på Tärnaby Alpina Gymnasium. Vi har ännu inga bekräftade fall bland våra elever. Smittspårning pågår enligt ordinarie rutiner. Tärnaby Alpina gymnasium kommer som en förebyggande åtgärd att med omedelbar verkan ställa in all alpin träning och övergå helt i distans/fjärrundervisning. Vi rekommenderar att eleverna åker till sin hemort för att ingen ska bli kvar i Tärnaby över julen då dessa till största delen minderåriga elever är bosatta på annan ort. Förutsättningen är givetvis att man reser som frisk och symtomfri.

Luspengymnasiet övergår i delvis distansundervisning från och med måndag 7 december
Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut 3 december går Luspengymnasiet i Storumans kommun över till delvis fjärrundervisning från och med måndag 7 december till och med höstterminens sista skoldag 22 december.

Undantag görs enligt följande:

- Praktiska utbildningsmoment som inte kan skjutas upp genomförs på skolan i mindre grupper

- Nationella prov och andra examinationer som inte går att genomföra på distans kommer att genomföras på skolan

- Elever på introduktionsprogram kommer att i stor utsträckning fortsätta få undervisning på skolan

- Elever i behov av särskilt stöd kommer att fortsätta få detta stöd på plats i skolan

Skollunch går att hämta i matlåda
Skollunch kommer att fortsatt serveras på plats i Röbroskolans matsal för de elever som får undervisning på plats. Skollunch erbjuds att hämta i matlåda på Röbroköket för de elever som studerar hemma via fjärrundervisning.

Årskurs sex på Centralskolan flyttar tillfälligt Röbroskolan
För att ytterligare kunna förbättra förutsättningarna att hålla avstånd flyttas undervisningen för åk 6 från Centralskolan till Röbroskolans lokaler där det finns tillgänglig kapacitet. De stora undervisningsgrupperna i åk 5 får då fler lokaler att tillgå på Centralskolan. Denna förändring gäller från och med 2 december till och med 22 december då jullovet börjar.

Skollunchen i Röbroskolans matsal övergår från buffé där man tar maten själv, till att maten serveras av måltidspersonalen. Denna förändring gäller från och med måndag 7 december till och med jullovet.

Musikundervisning ställs in på Parkskolan
Skolan har tagit beslutet att ej genomföra musikundervisningen för Parkskolans elever på Centralskolan resten av terminen då eleverna måste passera genom korridor där Centralskolans elever vistas. Slöjdundervisningen fortgår då det finns en separat entré. Berörda vårdnadshavare har informerats via Schoolsoft.

Familje/hushållskarantän gäller
Kommunens skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever. Utifrån de nya skärpta råden ska nu även ”familjekarantän” tillämpas. Förändringen betyder att när det finns en medlem i en familj som är positiv för covid-19 så ska hela familjen stanna hemma från arbete och förskola/ skola oavsett ålder. Grundregeln är att man är hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Om någon ytterligare i familjen blir sjuk i symtom som vid covid-19, så rekommenderar vården provtagning.

Vid frånvaro, anmäl detta i så god tid som möjligt så att verksamheterna kan anpassa personalresurserna, samt att kom ihåg att anmäla ditt barn som fortsatt frånvarande om frånvaron förlängs.

Grundskolorna fortsätter med närundervisning
Grundskolorna bedriver i nuläget enbart närundervisning på plats i skolans ordinarie lokaler, ingen fjärr- eller distansundervisning är aktuellt i nuläget. Beslut om att stänga en skola/förskola kan endast göras av huvudmannen och endast då särskilda kriterier är uppfyllda, ex. efter samråd med smittskyddsläkare eller vid rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

Storumans lärcentrum har enbart fjärr- och distansundervisning
Storumans Lärcentrum bedriver i nuläget fjärr- och distansundervisning och har begränsat sitt mottagande på plats.

Stängda verksamheter
Fritidsgårdarna, bowlinghallar, gymmet i Tärnaby och simhallen i Storuman är stängda för besök tillsvidare. Simhallen och gymmet är dock öppen för skolornas undervisning. Möjlighet till lån av kurslitteratur kvarstår via kommunbiblioteket, i övrigt hålls biblioteket stängt tillsvidare. Biblioteket tillhandahåller service på distans från och med 1 december. 

Som tidigare görs anpassningar i verksamheterna med anledning av covid-19 i alla verksamheter utifrån rekommendationer av bl.a. Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Region Västerbotten.

Publicerad den 20 december 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)