Nyheter

Snabbreferat från omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har haft sammanträde onsdag 20 november. Huvudpunkten för sammanträdet var arbetet med besparingar inom nämnden. 

De skarpa förslagen som bereds till beslut är:

  • Samordna särskilda omsorgen till Storuman – nedläggning av Prästkragen.
  • Samlokalisering av Tranan, hemtjänsten i Storuman och hemsjukvården.
  • Samråd med Regionen om den framtida vården i Tärnabyområdet, med syftet att kunna samordna de olika verksamheterna och personalen bättre för att hitta en gemensam långsiktig lösning.
  • Höjning av taxor och avgifter.
  • Nya avtal med Region Västerbotten om tjänsteköp av fler korttidsplatser.
  • Tydliga riktlinjer för handläggning av biståndsbedömning inom omsorgens verksamhetsområde.
  • Digitalt först - införande av digitala tjänster i äldreomsorgen.

Förutom detta skall förvaltningen också utreda möjligheterna till trygghetsplatser och en gemensam bemanningsenhet för vikarieanskaffning och planering.

Det är för närvarande stora problem att bemanna verksamheten i Tärnaby. Därför gavs det i uppdrag till förvaltningen att tillfälligt omfördela boendeplatser så att man kan upprätthålla en nödvändig bemanning och kvalité på vården i området. Dessa åtgärder skall rapporteras till nämnden vid nästa sammanträde.

Publicerad den 20 november 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)