Nyheter

Sök pengar till lovaktiviteter 2021

Storuman Fritid

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela statligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år till kommunerna, däribland Storumans kommun. Nu hoppas vi att det lokala föreningslivet vill samverka med Storumans kommun för att göra det möjligt för barn och unga i åldrarna 6–15 år att delta i avgiftsfria och smittsäkra aktiviteter under sommar- och höstlov 2021.

Vi söker efter idéer för lovaktiviteter (sommarlov och höstlov 2021) som föreningslivet har, kan verkställas genom ekonomiskt bidrag. Anmäl er förenings intresse genom e-post till catarina.samuelsson@storuman.se innan den 10 juni. Ange i mailet vilken aktivitet ni planerar att bedriva, vi ser skyndsamt över intresseanmälningarna. Vi kommer att sammanställa alla aktiviteter i ett dokument.

Villkor som gäller:
• Både flickors och pojkars deltagande ska stimuleras, integration främjas, segregation motverkas och nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund skapas.
• Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.
• Ingen särskild behovsprövning ska göras för enskilda barn.
• Aktiviteterna ska vara smittsäkra.

Redovisning:
Genomförd verksamhet ska redovisas senast vecka 46 2021. Redovisningen ska besvara följande frågor:
• Vilka aktiviteter som genomförts och hur resultatet förhåller sig till de villkor som anges ovan.
• fördelningen mellan flickor, pojkar och åldersgrupper (6–9 år, 10–12 år och 13–15 år) som har deltagit i lovaktiviteter under året.
• Vidare ska ni lämna en ekonomisk redovisning.

Vi ser fram emot ett gott samarbete, tillsammans för barn och unga i Storumans kommun!

Publicerad den 20 maj 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)