Nyheter

Stöd till föreningar under coronapandemin

Storumans kommun beslutade tidigare i år att avsätta 100 000 kronor extra från projektet nice till föreningar som drabbats hårt av intäktsbortfall under coronapandemin. Bidraget är i första hand till för att hjälpa så att föreningar inte står med kostnader samtidigt som intäkter försvinner.

Nu har fritids- kultur och utbildningsförvaltningens arbetsutskott beslutat om att fördela summan rakt av på de 16 föreningar som sökt bidraget, vilket innebär 6 250 kr per förening.

Publicerad den 14 oktober 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)