Nyheter

Stödbegäran till Länsstyrelsen Västerbotten

Storumans kommun har idag 20 november skickat en formell stödbegäran till Länsstyrelsen Västerbotten med anledning av bemanningsläget gällande sjuksköterskor. På grund av smittspridningen och hög sjukfrånvaro har vi brist på sjuksköterskor.

Stödbegäran har idag följts upp med ett samverkansmöte med länets krisberedskapsaktörer. På mötet beslutades att länets aktörer genomför en kompetensinventering på sjuksköterskor som skulle kunna vara aktuella att förflyttas till Storumans kommun. Inventeringen avslutas på måndag 23 november.

Det är en av flera möjligheter vi just nu undersöker för att säkra upp bemanningen för sjuksköterskor för kommande veckor. Gällande undersköterskor är bemanningsläget för närvarande ansträngt men stabilt.

– Vi undersöker alla möjligheter att säkra en långsiktighet och robusthet i sjuksköterskeorganisationen, säger Patrik Nilsson, tf socialchef.

Publicerad den 20 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)