Nyheter

Trafikverket besöker julmarknaden i Hemavan

Hemavan

Nu är tätortsupprustningen i Hemavan färdig. Trafikverket har genomfört en rad åtgärdera för att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten i området för oskyddade trafikanter. På lördag 1 december är Trafikverket på plats på julmarknaden på Bayhill center i Hemavan.

Hemavan är en expansiv turistort där  E12:an, Blå vägen passerar rakt genom samhället. Här blandas genomfartstrafik med lokal trafik och oskyddade trafikanter. Längs båda sidor av vägen finns handel, service, stugbyar och aktiviteter.

Trafikverket har byggt avsmalning av vägsektioner, trottoar på bägge sidor av vägen och bussfickor. Nya passager över E12 samt en ny gång- och cykelväg. Sträckan har fått ny belysning, vid Bayhill center har en yta med ramper för ökad tillgänglighet byggts.

Trafikverket kommer att delta i årets julmarknad i Hemavan för att fira att tätortsprojektet är färdigt. Kom och besök oss i tältet utanför Bayhill, vi bjuder på glögg, pepparkaka och lek med möjlighet att vinna fina priser. Välkomna!

Publicerad den 30 november 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)