Nyheter

Planering för Röbroskolans undervisning

Nu planerar vi för en gradvis återgång till klassrumsundervisning för årskurs 7-9 på Röbroskolan. Nämndens ordförande har efter samråd med skolchef, biträdande rektor och rektor beslutat en gradvis återgång för åk 7-9 enligt följande upplägg:

Vecka 15 åk 9 och åk 8 undervisning på skolan, åk 7 distansundervisning.
Vecka 16 åk 9 och åk 7 undervisning på skolan, åk 8 distansundervisning.
Vecka 17 Undervisning på skolan för samtliga elever

Elever i förberedelsegrupp, grundsärskola och elever som går i särskild undervisningsgrupp omfattas inte av beslutet gällande distansundervisning.

För att undvika eventuell smittspridning kommer klasserna att bli tilldelade ett huvudklassrum, där större delen av deras undervisning kommer att bedrivas. Vi kommer även att vidta ytterligare åtgärder för att årskurser inte ska blanda sig under skoldagen. Mer information gällande denna organisation och åtgärder kommer under vecka 14 på Schoolsoft.

Publicerad den 31 mars 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)