Nyheter

Välbesökt ortsbomöte i Hemavan

Alexander Sahlström berättar om arbetet med fördjupad översiktsplan i Tärnaby.
Alexander Sahlström berättar om arbetet med fördjupad översiktsplan i Tärnaby.

Cirka 130 personer samlades på måndagskvällen på Hemavans Fjällcenter för att delta på ortsbomötet. Lokalen fylldes snabbt upp och det behövdes extra stolar för att alla skulle rymmas.

– Målet med mötet är att vi ska informera och inkludera. Den här formen av möten är inte jättevanlig, men det var längesen man såg den här sortens folksamlingar så det kanske är något vi ska fortsätta med, inleder kvällens moderator H-P Carlsson.

Först ut var Peter Persson, koncernchef på Storumans kommun som pratade om ekonomi och utmaningar med investeringar för att följa med de satsningar som görs i Hemavan Tärnaby.

– Investeringar gör att vi får fler invånare som i förlängningen ger oss möjlighet att finansiera den kommunala välfärden genom att betala skatt. Sist vi var här pratade vi mycket om bostäder, nu har vi tomter klara för egna hem och flerbostadshus på exempelvis Ackjaspåret. Det är viktigt för de exploatörer och näringen som finns här att få arbetskraft till området. Vi tittar även vidare på att bygga en ny förskola då behovet av förskoleplatser ökar, säger Peter Persson.

Peter lyfter även möjligheter till att det kanske kan bli ett badhus, gym, idrottshall och plats för människor att träffas centralt i byn, genom samarbeten med lokala företag som vill expandera och utveckla.

– Planen för kommande tio år är investeringar på 600 miljoner. Utan den utveckling som varit i Hemavan hade vi absolut inte haft möjlighet till de här investeringsnivåerna, fortsätter Peter Persson.

Roland Johansson, byaålderman beskrev utvecklingen av Hemavan Tärnaby från tidernas begynnelse fram till nutid.

– 1918 får byn post och telefon, det är då Björkfors blir Hemavan. De allra första vinterturisterna kom 1936 och 1937 byggdes första huset för turistisk verksamhet, berättar Roland Johansson.

Det arbetas med ett 20-tal detaljplaner på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

– I Umasjö har vi en detaljplan som är i utredningskedet. I Klippen har vi en detaljplan i uppstartsskedet och i Joesjö och Krokfors är det flera detaljplaner som är inför antagande. Totalt har vi cirka 20 detaljplaner som är på gång, berättar Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare. Ulrika gick igenom planerna i Hemavan från norr. Mitt emot det som ska bli Västbyn är det ett område som planeras för handel. Sen är det planer för bostäder, hotell och handel på flera ställen i byn. 

– I Tärnaby har vi etapp 2, väster om linbanan. Det är i uppstartsskedet och ska tas fram utredningar. Där planeras för mindre hotell, bostäder och bed and breakfast. Öster om Anjaliften planeras för tomter med ski in ski out läge. Där ska det tas fram utredningar innan det kan gå ut på samråd, säger Ulrika Kjellsdotter.

Detaljplanen för området Kungsplatån har varit omdiskuterad både i media och i sociala medier under året. Frågan har engagerat lokalbefolkning och politiker. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot ett 70-tal synpunkter och detaljplanen ska upp till beslut i december i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Fördjupad översiktsplan för Tärnaby och friluftsplan

Det kom frågor på mötet hur vi ska motverka att vi bygger bort tillgång till friluftsliv och hur vi tar hänsyn till besökare och ortsbornas önskemål när vi arbetar med fysisk planering.

– Vi har haft ett tidigt samråd för friluftsplanen och är jätteglada för alla svar vi fått in i enkäten. Gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby jobbar vi för ett förslag som sen ska ut på granskning. Tanken är att vi i framtiden arbetar mer kontinuerligt med planer och engagerar allmänheten innan det går till formellt samråd. I arbetet med en ”föp” jobbar man 20-30 år framåt i tiden. Vi ser en utökning av turistboenden och nya områden för att bebygga i attraktiva strandnära lägen, säger Alexander Sahlström, samhällsplanerare.

Friluftsplanen ska exempelvis peka ut grönområden och andra områden som bör bevaras och skyddas från exploatering, detta för att kunna utveckla friluftslivet även i framtiden.

– Tanken med att ta fram friluftsplanen är just att vi ska kunna peka ut vilka områden som är kvar, att vi har kilar ut mot fjällen som inte bryts av bebyggelse – att man ska kunna ta sig ut på fjället utan att hindras av hus. Vi vill att folk ska vara folkbokförda och bo i Tärnaby och att det inte bara ska planeras för besökare. Därför är det viktigt med närleder, mötesplatser och annat för att göra det attraktivt för ortsbor, fortsätter Alexander Sahlström.

Nöjeslivet startar upp inför säsongen 2022

Agneta Af Ekenstam från Hemavan Tärnaby Näringsförening avrundade kvällen med att berätta om allt som är på gång när nu turismen startar upp efter pandemin. Till vintern öppnar nöjeslivet igen med Wärdshuset, Högis, Trolltunet, Stockstugan, Lappkastet och en hel del annat. Hon uppmanar lokalbefolkningen att nyttja Näringsföreningen som har kontakter åt många olika håll i kommunen.

– Jag har utanför mitt hus en stor sten där man kan sitta och göra upp eld och dricka kaffe. Där kan man sitta och fika, gör det! Ta kontakt med mig, lyft era frågor vad är rätt och vad är fel. Jag har möjlighet tillsammans med de andra styrelsemedlemmarna att ta det vidare till näringslivskontoret och kommunen. Vi har många evenemang på gång nu, exempelvis Snöskoterns dag som var oerhört lyckat och det kommer vi satsa ännu mera på nästa år. Sen ser vi fram emot julmarknad i Tärnaby och Hemavan Hill Climb till vintern, avrundar Agneta Af Ekenstam.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)