Bostadsanpassning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Vanja Danielsson
072 230 33 91
vanja.danielsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Person på väg upp mot utsikten i permobil

Bidrag för anpassning av bostaden är ett ekonomiskt stöd för att göra din bostad mer funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Bidragets syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad.

Vem kan söka bidrag?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
 • Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller bor i hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrätt krävs dock fastighetsägarens medgivande. Behoven av åtgärderna måste vara långvarigt eller bestående för att bidrag ska beviljas.

Vad kan bidrag ges till?

 • Att komma in och ut ur hemmet
 • Att förflytta sig inom bostaden
 • Att laga mat och äta
 • Att sköta sin hygien
 • Att sova och vila

Några exempel på åtgärder kan vara:

 • Ta bort trösklar
 • Ordna tillgänglighet till dusch
 • Ramp till entrén
 • Bredda dörröppningar

Köp eller byte av bostad?

Om man flyttar till en ny bostad krävs särskilda skäl för att kunna få bidrag. Enligt bostadsanpassningslagen förväntas att man väljer en bostad som inte kräver omfattande och dyra åtgärder.

Så här ansöker du:

 • Fyll i en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Har du svårt att föra din egen talan kan du låta en ställföreträdare (kontaktperson) hjälpa dig med ansökan. Du kan även göra en muntlig ansökan hos handläggaren, eller be handläggaren hjälpa till med att fylla i ansökningsblanketten.
 • Bifoga ett intyg från arbetsterapeut, demenssjuksköterska, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Vid ansökan om spisvakt, utjämning av trösklar och uppsättning av stödhandtag i övriga rum utom badrum, behövs inget intyg.
 • Vid större anpassningsåtgärder bifoga förslag och kostnadsredovisning.
 • Du ska helst söka bidraget innan du ändrar något i din bostad.

Bra att veta!

Bidrag lämnas inte till åtgärder som kan lösas med hjälpmedel, åtgärder för normalt bostadsunderhåll, tekniska brister, eller till fritidshus.

Kostnader

Det är gratis att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Om ansökan bifalls får man vid uppvisande av kvitto, tillbaka sina utlägg för offerter, bygglov eller arkitektkostnader.

Ett intyg från kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut kostar 350 kr. Intyg från annan vårdgivare kan ha ett annat pris. Intyget är sökandens bevisbörda, och ska därmed betalas av sökanden.

Vad händer när du fått ett beslut?

Lagen om bostadsanpassningsbidrag utgår från att när du som sökande har fått ett positivt beslut om bostadsanpassningsbidrag ska du själv välja entreprenör och beställa arbetena. Vid behov kan kommunen vägleda när det gäller val av entreprenör och beställning av arbetena. Arbetet beställs och betalas av dig. När åtgärderna är utförda betalas bidraget ut till dig mot uppvisande av kvitto på dina kostnader, dock max beslutat bidragsbelopp.

Du som sökande kan även ge kommunen en skriftlig fullmakt att ta hand om all beställning och betalning åt dig. Den skall då bifogas ansökan. Om du är missnöjd med det beslut som du fått kan du överklaga det till Förvaltningsrätten i Umeå.

Ansökan med bilagor skickas till

Storumans kommun
Omsorgsförvaltningen
Bostadsanpassning

923 81 Storuman.

Publicerad den 31 januari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)