God man för ensamkommande flyktingbarn

Vi söker fler gode män för ensamkommande flyktingbarn. Att bli god man innebär att företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe.

För alla ensamkommande barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd ska det utses en god man. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under den första tiden i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under en avgränsad tid. I uppdraget ingår inte ansvar för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet.

Gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla personliga, ekonomiska och rättsliga frågor som rör barnet. Gode mannen ska vara ett stöd och en medmänniska samt ha kontakt med myndigheter och se till att de gör sitt arbete så att barnet får de rättigheter han/hon har rätt till.

Godmanskapet är en tillfällig lösning för barnet i avvaktan på beslut om de ska beviljas eller nekas permanent uppehållstillstånd (PUT). Om barnet beviljas PUT kommer en särskilt förordnad vårdnadshavare att utses och då avslutas godmansskapet.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)