ABC - Alla Barn i Centrum

Barn på förskola

Familjestöd välkomnar alla föräldrar med barn i ålder 2-6 år till föräldraträffar med tema ABC - Alla Barn i Centrum. I november startar vi en ny omgång och nu träffas vi i Tärnaby.

Få saker är viktigare än relationenmed våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är vad ABC:s gruppträffar handlar om.

Vi kommer under 4 gruppträffar diskutera:

- Hur får vi en bra relation med våra barn?
- Hur kan vi förebygga konflikter?
- Hur kan jag tillämpa ett lugnt föräldraskap?
- Hur väljer jag mina strider?

Första träffen är onsdag 4 november kl. 18.00-20.00 i Tärnaby. 

Deltagande är kostnadsfritt. Skicka din anmälan senast 16 oktober till:

maria.carstedt@storuman.se eller 073-076 09 56

jennie.larsson@storuman.se eller 073-299 00 86

Varmt välkomna hälsar vi på Familjestöd!

Publicerad den 3 december 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)