ABC - Alla Barn i Centrum

Barn på förskola

Familjestöd välkomnar alla föräldrar med barn i ålder 3-6 år till föräldraträffar med tema ABC - Alla Barn i Centrum. Vi startar den 6 oktober och träffarna är digitala. 

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är vad ABC:s gruppträffar handlar om.

Vi kommer under 4 gruppträffar diskutera:

- Hur får vi en bra relation med våra barn?
- Hur kan vi förebygga konflikter?
- Hur kan jag tillämpa ett lugnt föräldraskap?
- Hur väljer jag mina strider?

Första träffen är den 6 oktober kl. 18.00-20.00. Träffarna är digitala så alla kan vara med oavsett bostadsort i Storumans kommun. 

Deltagande är kostnadsfritt. Skicka din anmälan senast 17 september till:

maria.carstedt@storuman.se eller 073-076 09 56

jennie.larsson@storuman.se eller 073-299 00 86

Varmt välkomna hälsar vi på Familjestöd!

Publicerad den 7 september 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)