Föräldraskap i Sverige- FÖS

Föräldraträffar för dig som är född i ett annat land. Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd med barn i åldern 0–18 år.

Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Vi använder material från bland annat varandras erfarenheter och av forskning, barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av era samtal och frågor. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning.

FÖS består av fem träffar på 2,5 timme per gång som leds av två utbildade gruppledare. På träffarna får föräldrarna mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner.

Innehåll:

  1. Familj i nytt land
  2. Skola, pojkar och flickor
  3. Hälsa och sjukvård
  4. Föräldrars rättigheter och skyldigheter
  5. Att vara förälder till en tonåring
Publicerad den 2 oktober 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)