Hjälp i hemmet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd
Två damer fikar tårta
Fotograf: Ulla Olofsson

Dina förutsättningar kan förändras genom ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom så att du behöver insatser från andra för att klara det dagliga livet.

Vi vill så långt det är möjligt bidra till att du ska få bo kvar i den invanda miljön och där få hjälp av kompetent personal. En viktig utgångspunkt för de insatser du beviljas är att uppmuntra, träna och ge stöd det vill säga ge hjälp till självhjälp.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)