Taxor och avgifter vård och omsorg 2022

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Camilla Jonsson
0951-140 49
camilla.jonsson@storuman.se

Ansvarig nämnd

Hemtjänstavgift

Nivå 1

700  kronor/månad        Städning/tvätt och/eller annan insats upp till 2 gånger/vecka.                           

Hemtjänstavgift

Nivå 2

1700 kronor/månad Tillsyn och om behov finns av annan insats upp till 5 gånger/vecka.

Hemtjänstavgift

Nivå 3

2138 kronor/månad (maxtaxa) Insats mer än 5 gånger/vecka.
Trygghetslarm 200 kronor/månad  
Trygghetskamera eller annan digital tillsyn 200 kronor/månad  
 Digital läkemedelsgivare 200 kronor/månad  
Hemsjukvård besöksavgift 300 kronor/besök Max 4 per månad
Hemsjukvård inskriven 500 kronor/månad  
Korttidsvård/boende 210/kronor/dygn   Består av kost 110kr/dygn och   omvårdnad 100kr/dygn
Ledsagning/enstaka avlösningstillfällen 100 kr/tillfälle   Då hemtjänstavgift ej tas ut
Matdistribution 250 kronor/månad Enbart i nivå ett
Helpension 3330 kronor/månad Gäller enbart äldreboende. Består av frukost, lunch, middag, eftermiddagsfika och kvällsfika.
Halvpension 1985 kronor/månad Gäller enbart äldreboende. Består av frukost och lunch eller frukost och middag. Inget fika ingår.
Lunch/middagsabonnemang 2668 kronor/månad  Äldreboende och hemtjänst
Lunch inklusive dessert 71 kronor/styck  Mat äldreboende
Middag 63 kronor/styck  Mat äldreboende
Lunch och middag 51 kronor/styck  Mat hemtjänst
Lunch inklusive dessert 62 kronor/styck  Mat hemtjänst

Om du är beviljad städning och tillredning av mat ingår det i hemtjänstavgiften.

Alla avgifter utom mat är inkomstprövade. Det innebär att du betalar den avgift ditt avgiftsutrymme tillåter men aldrig mer än högkostnadsskyddet som är 2 138 kronor/månad. Avgifterna för mat är inte inkomstprövade. Det innebär att du alltid betalar full avgift för mat.

Om beviljad insats påbörjas efter den 15:e i månaden betalar du halv avgift den första månaden. För mat betalar du från och med den dag det påbörjas.

Frånvaro och uppsägning

Vid omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift nivå 1 betalar du ingen avgift vid frånvaro en hel kalendermånad.

För omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift nivå 2 och 3 betalar du ingen avgift för de frånvarande dagarna.

För matabonnemang betalar du ingen avgift vid frånvaro en hel dag.

Avgiften för omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift, trygghetslarm och matdistribution upphör från kommande månad.

Avgiften för mat upphör dagen efter uppsägningen.

Så räknar vi ut din avgift

Inkomster

Vi gör en beräkning av dina inkomster efter skatt. För makar/sambor läggs inkomsterna samman och delas på två så att båda makarna har lika stor inkomst, även om bara den ena parten har hjälp. Som inkomst räknas även beviljat bostadstillägg.

Kostnader

Från inkomsterna drar vi bort din boendekostnad och ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av:

  • Ett minimibelopp (fastställt av socialstyrelsen) som ska räcka till bland annat mat, kläder, hygien, mediciner, hushållsel, försäkringar, tv-avgift och telefon.
    5 339 kronor/månad för ensamboende eller icke sammanboende par.
    4 512 kronor/månad för sammanboende makar/sambor.
  • En del av matkostnaden om du köper mat via matdistributionen.
  • Eventuell kostnad för god man.

Avgiftsutrymme

Inkomster minus bostadskostnad och förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet visar hur mycket du har råd att betala oss för omvårdnadsavgift/hemtjänstavgift, trygghetslarm, korttidsboendets omvårdnadsdel och matdistribution.

Du behöver aldrig betala mer än högkostnadsskyddet som är på 2 125 kronor/månad. För mat betalar du alltid full avgift.

Publicerad den 4 oktober 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)