Hemtjänst

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Storumans Kommun
Omsorgsförvaltnignen

Postadress:
Storumans kommun
Biståndshandläggare
Backenvägen 2
923 32  STORUMAN
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktpersoner

  • Bor du i Hemavan/Tärnabyområdet och ner till Slussfors kontaktar du Monica Ek 0954-140 09.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 1-10 i månaden eller i behov av LSS i månaden kontaktar du Ida Olofsson 0951-140 39.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 11-20 i månaden kontaktar du Katarina Sjöström Lönnback telefon 0951-140 63.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 21-31 i månaden eller i behov av LSS kontaktar du Martina Andersson 0951-140 54.
Ansvarig nämnd

Stöd från hemtjänsten kan omfatta personlig omvårdnad, service och aktiviteter. Insatserna planeras alltid tillsammans med dig och utformas så att du själv kan vara aktiv.

Följande insatser hör till hemtjänst och det är biståndshandläggare som hanterar ansökan om dessa insatser.

Omvårdnadsinsatser

Omvårdnad är till exempel hjälp med att äta och dricka, klä på sig och sköta personlig hygien. Du som har behov av omsorg och tillsyn dygnet runt kan få hjälp av nattpatrull inom en radie av 2 mil från Storuman eller Tärnaby samhälle.

Serviceinsatser

Service är till exempel städning, tvätt, och inköp.

Social aktiviering

Aktiviteter är till exempel utevistelse och ledsagning.

Avlösning

Kan beviljas i de fall en anhörig som vårdar sin närstående behöver uträtta ärende eller i övrigt har behov av avlösning.

Matdistribution

Färdiglagad mat kan inom vissa områden distribueras till det egna hemmet.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för dig som är äldre eller för dig med något handikapp som gör att du inte kan leva ett fritt och oberoende liv. Du kan till exempel få en ledsagare med dig om du ska på arrangemang utanför kommunen eller om du ska på läkarbesök.

Antal ledsagartillfällen är obegränsat. Ledsagarservice ska ansökas om en vecka i förväg och utförs av redan anställd personal.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)