Inköpsresor

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Storumans Kommun
Omsorgsförvaltnignen

Postadress:
Storumans kommun
Biståndshandläggare
Backenvägen 2
923 32  STORUMAN
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktpersoner

  • Bor du i Hemavan/Tärnabyområdet och ner till Slussfors kontaktar du Monica Ek 0954-140 09.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 1-10 i månaden eller i behov av LSS i månaden kontaktar du Ida Olofsson 0951-140 39.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 11-20 i månaden kontaktar du Katarina Sjöström Lönnback telefon 0951-140 63.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 21-31 i månaden eller i behov av LSS kontaktar du Martina Andersson 0951-140 54.
Ansvarig nämnd

Du som har funktionshinder och är bosatt i ett område som saknar eller som inte har möjlighet att utnyttja busskommunikation kan bli beviljad inköpsresor.

En förutsättning för att bli beviljad inköpsresor är att du inte är beviljad färdtjänst. En annan förutsättning är att du har behov av att kunna resa för att uppnå en skälig levnadsnivå och att det inte kan tillgodoses av till exempel en anhörig.

Inköpsresor beviljas max en gång per vecka. Medresenär eller ledsagare beviljas inte. För att ansöka om inköpsresor kontakta biståndshandläggare.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)