Trygghetslarm

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Storumans Kommun
Omsorgsförvaltnignen

Postadress:
Storumans kommun
Biståndshandläggare
Backenvägen 2
923 32  STORUMAN
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktpersoner

  • Bor du i Hemavan/Tärnabyområdet och ner till Slussfors kontaktar du Monica Ek 0954-140 09.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 1-10 i månaden eller i behov av LSS i månaden kontaktar du Ida Olofsson 0951-140 39.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 11-20 i månaden kontaktar du Katarina Sjöström Lönnback telefon 0951-140 63.
  • Bor du i Storumanområdet och är född dag 21-31 i månaden eller i behov av LSS kontaktar du Martina Andersson 0951-140 54.
Ansvarig nämnd

Trygghetslarmet ska underlätta för dig att bo kvar i den invanda miljön och öka tryggheten. Trygghetslarm skall ses som ett komplement till övrig social service inom kommunen.

Trygghetslarm kan beviljas dig som är ensamstående som på grund av din sjukdom och/eller funktionsnedsättning sannolikt kan hamna i situationer som gör att du inte kan påkalla hjälp via telefon.

Trygghetslarm kan beviljas makar där den ena parten på grund av sin sjukdom och/eller handikapp sannolikt kan hamna i situationer som gör att den inte kan påkalla hjälp på vanligt sätt via telefon när den andre inte är tillgänglig.

Ansökan om trygghetslarm görs hos biståndshandläggare.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)