LOV - lagen om valfrihet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd

En ny lag har trätt i kraft som gör det möjligt för kommuner och landsting att låta dig välja olika utförare av en rad tjänster inom bland annat äldreomsorgen. Syftet med lagen är att öka inflytandet och valfriheten för dig.

Storumans kommun har valt att införa ett sådant valfrihetssystem inom hemtjänsten.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)