DURÅ!

DURÅ! arbetar med ungdomar i åldern 16-24 år. Här får du hjälp med att komma ut och möta vuxenlivet. Behöver du stöttning med att komma framåt i ditt vardagsliv så kan DURÅ! vara ett första steg i rätt riktning. Hos oss får du stöd på dina villkor.

DURÅ! består av två kontaktpersoner som kan stötta och motivera dig individuellt. Vi arbetar tillsammans med dig och hittar lösningar som passar dig och dina behov.

Kontaktuppgifter:

Rebecca Georgsson 0951-140 00
rebecca.georgsson@storuman.se

Mer om DURÅ!

DURÅ! upphörde som projekt vid årsskiftet 2019/2020 men individ- och familjeomsorgen kommer att fortsätta erbjuda målgruppen samma typ av stöd. För att få till ett så bra stöd som möjligt till dessa ungdomar så samverkar individ- och familjeomsorgen i varje enskilt fall med andra myndigheter och funktioner så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Storumans Lärcentrum, skolan och föreningar. Unga personer 16-24 år får hjälp till att komma bort från en sysslolös livsstil. DURÅ! stöttar dig i att möta myndigheter och komma igång med vardagslivet.  

Publicerad den 8 januari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)