Särskilda boenden

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Anna Kroik
Tf äldreomsorgschef
Telefon: 0951-140 58
E-post: anna.kroik@storuman.se

Ansvarig nämnd
Äldre på allsång

Äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver omvårdnad och service dygnet runt kan ansöka om att bo på ett särskilt boende.

I Storumans kommun har vi två gruppboenden enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service. Vi har enbart gruppbostäder.  Rallaren och Vallnäsvägen i Storuman. 

Inom Storumans kommun har vi tre särskilda boenden som är äldreboenden. De heter Tranan, Sibyllagården och Vikbacka. Äldreboende finns i Storuman, Stensele och Tärnaby.

Vi har två särskilda boenden som också fungerar som demensboenden. Boendet Blåsippan finns i Stensele och boendet Stefansgården finns i Tärnaby.

Vi har två särskilda boenden som är korttidsboenden. Det är Backen i Storuman och Granhöjden i Tärnaby. Vi har även några korttidsplatser på Sibyllagården och Blåsippan i Stensele.

Kontaktuppgifter till ansvariga chefer:

Christina Bäcklund
Tf Enhetschef särskilda omsorgen
Vallnäsvägen 21, Dagcenter och Rallaren
0951-140 61
christina.backlund@storuman.se

Maria Norberg
Enhetschef Blåsippan
0951-143 22
mariah.norberg@storuman.se

Birgit Andersson
Enhetschef Sibyllagården
0951-143 24
birgit.andersson@storuman.se

Tina Svensson
Enhetschef Tranan
0951-141 25
tina.svensson@storuman.se

Paulin Norberg
Enhetschef Vikbacka
0954-140 11
paulin.norberg@storuman.se

Kontakta gärna vår kundtjänst om du vill komma i kontakt med våra särskilda boenden. Under fliken kontakta oss finns också kontaktuppgifter till  tf socialchef Anna Kroik

Publicerad den 1 juni 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)