Hälso- och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård)

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Ann-Charlotte Reisek
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0951-142 71

Ansvarig nämnd

Den 1 september 2013 tog kommunerna i Västerbotten över hemsjukvården.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar gäller för personer över 18 år och omfattar:

- Hemsjukvård
- Rehabilitering/habilitering
- Hembesök av distriktssköterska (när patienten inte kan ta sig till hälsocentralen). Dessa besök görs på uppdrag av hälsocentral eller t ex 1177.

Vad menas med hemsjukvård

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering, oftast tillsammans med sluten vård eller aktuell hälsocentral.

För dig som i vanliga fall besöker hälsocentralen så sker ingen förändring.

Kontaktpersoner:

Enhetschef, medicinska enheten Ulla-Maria Åkerblom 0951-141 10

Storuman/Stensele:

Kommunens sjuksköterskor, Hemsjukvården. Jennie Reisek och Rebecca Mörtzell-Persson.Telefontid kl. 8,00 – 9,00, vardagar; 0951-14095

Tärnaby:

Kommunens sjuksköterskor, Hemsjukvården Johanna Kangas. Telefontid 8.00-9.00 vardagar; 0954-14095 

Storuman/Stensele nås på telefontid kl. 8-8.30, vardagar; 0951-142 72,142 73, 142 75 (gäller nedanstående personer)

Ansvarsområde

Sjukgymnsast/fysioterapeut

Arbetsterapeut

Sibyllagården, Blåsippa Niklas Näverlo Marie Bergendorff
Tranan Niklas Näverlo Marie Bergendorff
LSS-boenden Monica A Åberg Marie Bergendorff
Hemsjukvården Storuman & Stensele Niklas Näverlo Christina Wärnick
Trygghetsboendet Liljan Niklas Näverlo Linnea Swärd
Vårdavdelningen, korttids & mottagningen Region Västerbotten Linnea Swärd

Tärnaby nås på telefontid kl. 8-8,30, vardagar; 0954-140 72(gäller nedanstående personer)

Övrig tid. 070-583 00 41, 076-118 46 92,073-056 25 85 (lämna meddelande så ringer vi upp)

Ansvarsområde

Sjukgymnsast/fysioterapeut

Arbetsterapeut

Hemsjukvården Tärnaby Anette Larsson Christina Wärnick
Vikbacka Anette Larsson

Johanna Sundin
Christina Wärnick

Stefansgården/Granhöjden Anette Larsson Johanna Sundin
Mottagning Region Västerbotten Linnea Swärd

 Taxor och avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende som utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska/sjuksköterska. Gäller från 1 januari 2016.

För personer som är inskrivna i hemsjukvård 
(ingår i den kommunala maxtaxan)
500 kronor/
per tillfälle
Hembesöksavgift för personer som inte är inskrivna i 
hemsjukvården, till exempel oplanerat besök av 
sjuksköterska. (*Högst 4 besök per månad, 
därefter prövning för inskrivning i hemsjukvården)
300 kronor/
per tillfälle *
Hembesök av sjukgymnast/arbetsterapeut 300 kronor/
per tillfälle
Bedömning av bostadsanpassningsbidrag 
samt intygsskrivning

350 kronor/
per tillfälle 

Hyra hjälpmedel
Avgifter för hjäpmedel är detsamma som Landstingets nuvarande avgifter

  • Rollator (Första rollatorn lånas gratis, 300 kronor vid utlämnande av andra rollatorn)
  • Elrullstol utomhus 500 kronor per år.
  • Tyngdtäcke 400 kronor (engångskostnad)

Följande produkter köper och ansvarar den enskilde för själv
(Arbetsterapeut och sjukgymnast kan vara behjälplig att tillhandahålla information var produkten kan köpas)

  • Förhöjningsklossar till säng och stol
  • Strumppådragare
  • Griptång
  • Enkel duschpall utan möjlighet till armstöd

Vid risk för tillbud eller skada kan duschpall med möjlighet till armstöd/ryggstöd samt badbräda tillhandahållas utan avgift.

Publicerad den 31 maj 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)