Räddningstjänsten

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Göran Hellström
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: goran.hellstrom@storuman.se

Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på brandstationen i Storuman

Välkommen till räddningstjänsten i Storumans kommun. Det är vi som hjälper dig vid bränder och andra olyckshändelser.

Vi arbetar också med att förebygga bränder och andra olyckor. Att förebygga innebär bland annat att vi håller i brandskyddsutbildningar och ansökningar om brandfarliga och explosiva varor.

Under sidan brandskydd och sotning kan du läsa mer om detta och om vad du själv kan göra för att öka säkerheten för dig själv och dina närmaste.

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd

Liksom all annan kommunal verksamhet lyder även räddningstjänsten under en nämnd. I vårt fall är det kommunstyrelsen som är räddningsnämnd. Den ansvarige tjänstemannen kallas räddningschef.

Nästan alla av våra verksamheter har styrdokument som är fastställda av kommunfullmäktige. Räddningstjänstens styrdokument kallas handlingsprogram där du i detalj kan läsa om hela vår organisation.

Publicerad den 4 maj 2022
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)