Stadsnät & Bredband

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kontakt
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post:sumnet@storuman.se

Kontaktpersoner
Aron Pennling
Telefon: 0951-140 47
Mobil: 073-084 10 76
aron.pennling@storuman.se

Anton Rubertsson
Telefon: 0951-143 38
Mobil: 072-242 86 41
anton.rubertsson@storuman.se

Christer Norberg
(Måndagar och Torsdagar 07:00-13:00)
Telefon: 0951-140 78
Mobil: 070-923 93 76
christer.norberg@storuman.se

Joel Sundström
Telefon: 0951-143 37
Mobil: 072-239 90 51
joel.sundstrom@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommuns stadsnät som benämns SumNet har ett av världens bästa svartfibernät med hög hastighet, bra pålitlighet och stor utbredning. Stadsnätet har fått pris för "Årets stadsnät 2014" som delas ut av Svenska Stadsnätsföreningen.

Vi erbjuder ett konkurrensneutralt stadsnät som byggs ut, underhålls och utvecklas. Storumans kommun har som mål i sin bredbandsstrategi att år 2020 ska 95 procent av kommunens hushåll ha minst 100 Mbit/sekund och 20 procent av dessa minst 1 Gbit/sekund.

Nätet har byggts ut i stor omfattning och når nu över 90 procent av hushållen i kommunen. SumNet är ett öppet nät och ägs till 100 procent av Storumans kommun som en affärsverksamhet under kommunstyrelsen.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)