SumNet

             

SumNet är det mest utbreda fibernätet i Storumans kommun. Tillsammans med regionnätet och samarbetspartners ger vi samhället en säker digital infrastruktur för elektronisk kommunikation. Nätet ger möjligheter åt privatpersoner, näringsliv samt offentlig sektor m.fl. att vara verksamma digitalt i Storumans kommun.

Storumans kommun äger nätet och SumNet är en enhet inom kommunens verksamhet som har i uppdrag att bygga och driva nätet.

- Välj eller byt tjänsteleverantör

Hur ansluter jag mig till nätet?

- Låt oss visa er hur det går till

Upplever ni fel på er anslutning?

- Kontakta oss!

Publicerad den 17 december 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)