Byakonceptet

Byakoncept

Byn, området, eller kvarteret som saknar tillgång till stadsnätet kan engagera sig i bredbandsbyggnationen, och på så sätt öka sina förutsättningar till anslutning. Vissa delar och moment i ett projekt kan då SumNet dela eller helt överlämna till engagemanget.

Exempel på engagemang.

  • Kommunikations väg mellan markägare och projektledare.
  • Tillfråga samtliga fastighetsägare om intresse.
  • Dela ut och samla in markavtal med berörda fastighetsägare. Samt anmälningsblanketter för anslutningar.
  • Tillsammans med kommunens projektledare skapa detaljplaneringar.
  • Utföra tilldelade arbetsmoment. Ex. grävning, återställning, mm.

Byakonceptet har blivit en stor framgång i kommunens sätt att genomföra bredbandsutbyggnader. Den har genererat till effektivare projekt, ökat kommunikationen och samarbetet mellan parter samt höjt intresset hos fastighetsägare att vilja ansluta sig.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)