Inlandsbanan

Två tågvagnar framför ett brunt hus.

Inlandsbanan är en viktig förbindelselänk i Sveriges inland. Idag bedrivs godstrafik på banan främst i form av timmer, massaved, flis och torv. På sommaren bedrivs turisttrafik på banan.

Banan går mellan Mora och Gällivare. Inlandsbanan byggdes när det förra seklet var ungt - i en tid av förändring. Det nya mötte det gamla, människor kom närmare varandra och järnvägen blev en livsnerv för landsbygden. Längs banan finns spår från den tiden i platser, byggnader, mattraditioner och kultur som fortfarande lever och blomstrar.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)