Parkeringstillstånd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Handläggare
Telefon: 0951-140 71

Ansvarig nämnd

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårighet att förflytta dig till fots, kan söka parkeringstillstånd.
 
Parkeringstillståndet är tänkt för dig som har ett varaktigt rörelsehinder som kvarstår minst 6 månader. Som rörelsehinder räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar.

Tillståndet är i första hand till för dig som kör bil själv.

Du som inte kör bil själv

Kör du inte bil själv och är sjuk eller rörelsehindrad har du enligt Trafikförordningen 11. kap. 5 § rätt att bli skjutsad till målpunkten. Du kan även bli skjutsad till platser där det enligt lokala trafikföreskrifter finns förbud mot att stanna eller att parkera.

Parkeringstillståndet ger dig rätt att:

  • Parkera under högst 3 timmar där parkering är förbjuden eller är tillåten kortare tid än 3 timmar
  • Parkera under högst 24 timmar där parkering är tidsbegränsad mellan 3 och 24 timmar
  • Parkera på plats som är avsedd för rörelsehindrade. Är parkeringstiden begränsad på sådan plats får parkering inte ske under längre tid

Parkering får inte ske:

  • I strid mot trafikförordningens bestämmelser
  • I strid mot datumparkeringsbestämmelserna
  • På vänd-, last-, eller taxiplats, på- och avstigningsplats, reserverat körfält eller busshållplats

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska ske skriftligen på en särskild blankett. Observera att läkarintyg krävs och ska skickas med i din ansökan. 

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

E-tjänster och blanketter