Ladda elbilen

Laddstolpe
Storumans första laddstolpe sattes upp utanför kommunhuset och därefter har utvecklingen gått snabbt.

Storumans kommun antog år 2016 en strategi för ladddinfrastruktur. Tack vare ett strategiskt arbete från kommunen och privata företags initiativ har möjligheterna att ladda elbilen efter E12:an genom Storumans kommun gått från noll till fyra olika platser på några år. Fler laddstolpar är på gång!

Strategin för laddinfrastruktur beskriver kommunens målsättning i dessa frågor och var laddstolparna ska placeras så att de gör så stor samhällsnytta som möjligt. Utan en befintlig infrastruktur med laddstolpar är det svårt att få konsumenter att överväga att köpa en elbil.

Sen strategin antogs har antalet laddstolpar ökat i kommunen. Nu finns det laddstolpar i Gunnarn, Storuman, Tärnaby och Umfors och fler är på gång. 

På sidan Uppladdning kan du se vilka stolpar som är i drift och var det kommer att sättas upp fler.

Publicerad den 5 september 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)