Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans kommun

Strategin för CO2-effektiva resor antogs av kommunfullmäktige den 18 februari 2020. Strategin revideras av kommunfullmäktige varje mandatperiod och handlingsplanen årligen av kommunstyrelsen. Denna strategi ersätter den tidigare strategin för energieffektiviseringar ”Energismarta Storuman 2020”.

Det finns ett flertal mål som styr mot en hållbar framtid med minskade koldioxidutsläpp. Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Regeringen och riksdagen har slagit fast att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det är ett betydelsefullt mål för att nå de svenska klimatmålen men även för att minska oljeberoendet i Sverige.

För att bidra till att målen nås deltar Storumans kommun bland annat i projektet ”Fossilfria transporter i norr ”. Projektet syftar till att minska koldioxidutsläppen i kommunen, med fokus på transporter. Denna strategi och handlingsplan är framtagen inom ramen för projektet.

Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans kommun

Beslut i kommunfullmäktige

Publicerad den 2 mars 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)