Parkerings- och hastighetsplan

Storumans kommun arbetar i nuläget med att ta fram en parkeringspolicy för hela kommunen och en hastighetsplan som omfattar de fem tätorterna Storuman, Hemavan, Tärnaby, Stensele och Gunnarn där kommunen har mandat att besluta i frågan om hastighetsbegränsningar.

Vår ambition är att främja ett välstrukturerat trafiksystem för fordon samt gång- och cykeltrafikanter. Hastighetsplanen ska föreslå nya hastigheter för att anpassa trafiksystemet efter orternas förutsättningar med medborgarna i centrum.

Syftet med åtgärderna är att det ska bli:

  • Tryggt och tillgängligt
  • Göra boendemiljöer attraktivare
  • Bidra till goda kommunikationer för oskyddade trafikanter. 

Målet med parkeringspolicyn är att vi ska kunna erbjuda våra invånare ändamålsenliga parkeringar som speglar de behov som finns i kommunen. Storumans kommun vill även gynna platsbesparande beteendeförändringar genom att främja bilpooler och andra färdmedel än bil där det är möjligt. Parkeringspolicyn tydliggör Storumans kommuns riktlinjer för exploatörer vad gäller uppförandet av nya parkeringsytor.

Kontakta vår samhällsplanerare Alexander Sahlström om ni har frågor eller önskar en dialog angående hastighetsplanen eller parkeringspolicyn. 

Alexander Sahlström
alexander.sahlstrom@storuman.se
073-046 97 36

Publicerad den 13 maj 2022