Medborgarlöfte 2021-2022

Bild från Storumans centrum

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgalöftet är en utveckling och förstärkning av tidigare samverkansöverenskommelse mellan polis och kommunen.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom tidgare medborgardialoger och medarbetardialoger samt underlag från polisens underrättelseverksamhet.

Medborgarlöfte 2021-2022:

 • Polisen ska öka sin närvaro och synlighet i kommunens byar genom trafikkontroller. Polis och kommun ska arbeta förebyggande för att tidigt upptäcka unga personer som brukar narkotika i Storuman.
 • Polis och kommun ska skapa förutsättningar till uppstart och etablering av Grannsamverkan inom Storumans kommun i syfte att öka tryggheten bland medborgarna och minska brottsligheten.

 • Polisen ska arbeta aktivt för att minska de upplevda trafikstörningarna genom riktade polisinsatser och trafikkontroller i tätorterna.

 • Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa som orsakas av alkoholkonsumtion.

Medborgarlöftet mellan polismyndigheten och Storumans kommun 2021-2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Resultat trygghetsenkät våren 2021

Under hösten 2020 genomförde Storumans kommun en trygghetsenkät. Totalt svarade 276 personer på enkäten och resultaten visar att de flesta känner sig trygga i vår kommun. 78 % av de som svarat på enkäten uppger att de känner sig trygga.

Det som oroar medborgarna mest i Storuman är:

 • Inbrott
 • Stöld
 • Trafikolyckor

Medborgarna fick även frågan vad kommunen ska prioritera i trygghetsarbetet. Det medborgarna i Storuman tycker att kommunen ska prioritera är:

 1. Belysning (Fungerande belysning)
 2. Bistå med meningsfull fritid
 3. Engagera uppstart av grannsamverkan
 4. Vuxna ska fälta/synas mer
 5. Kommunikation
 6. Skapa mötesplats för människor

Medborgarna fick också frågan om vad Polisen ska prioritera i sitt arbete. Det medborgarna i Storuman tycker att Polisen ska prioritera är

 1. Närvaro och Synlighet
 2. Mer resurser
 3. Mer trafikkontroller.

Nattvandra, våga säga ifrån, ha koll på vad barn och unga gör, engagera sig i grannsamverkan och vara goda förebilder var några av de saker som de som svarat på enkäten tycker att vi alla tillsammans kan göra för att öka tryggheten. På länken nedan kan du se alla svar och resultat på enkäten. 

Resultat trygghetsenkät 2021

Har du frågor och funderingar om medborgarlöftet och/eller trygghetsenkäten? Välkommen att kontakta oss!

Publicerad den 29 juni 2021