Frukostmöten för näringslivet

Frukostmöte

Välkommen på årets första digitala frukostmöte via Teams för företagare i Storumans kommun torsdag 13 januari kl. 08.00-09.00. Vindkraft är temat för mötet. Vi pratar framtida etableringar och befintlig vindkraft i Storumans kommun där affärsnytta för företagare lyfts. Kommunens uppdrag och arbete med etableringar lyfts även det på mötet.

Inbjudna företag att presentera är: BlaikenVind, Fred. Olsen Renewables, Svevind och Vattenfall Vindkraft.

https://bit.ly/3m2qMss

Publicerad den 11 januari 2022