Nyheter

Byamöte inför åtgärdsvalstudie i Skarvsjöby

Möte Skarvsjöby

Trafikverket kommer framöver genomföra en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Skarvsjöby. Under våren har byborna fått möjlighet genom en e-tjänst att svara på frågor och lämna synpunkter gällande trafikförhållanden på väg E45 i Skarvsjöby.

Igår hölls ett möte med representanter från kommunen och boende i Skarvsjöby, där Emma Hörnqvist, trafikplanerare och Jimmy Lindberg, stabschef presenterade information om vad en ÅVS innebär, tog in synpunkter från de som deltog på mötet och det fördes en dialog kring trafikförhållandena.

Publicerad den 21 september 2022