Nyheter

Planerat strömavbrott i Storumans och Sorsele kommuner

Kundavbrott karta

Natten mellan den 12 och 13 juni planeras ett åtta timmar långt strömavbrott som påverkar boende, besökare och verksamheter i Storumans och Sorsele kommun. Avbrottet kommer att äga rum under natten, från klockan 21.00 till 05.00.

Om det är risk för åska vid det planerade avbrottet kan det bli framskjutet till natten mellan den 14 och 15 juni, samma tid. Vi kommer då att informera om det här.

Vilka berörs?

I Storumans kommun berörs de östra delarna av kommunen. Tätorterna Storuman och Stensele samt byarna Åskilje, Pauträsk, Gubbträsk, Grundfors, Skarvsjöby, Gunnarn, Norrberg, Långsjöby, Ensamheten, Barsele och Kaskeluokt. Se karta på länken nedan för mer detaljerad översikt. Alla kunder kommer att få information från Vattenfall hem i brevlådan under maj månad. 

Karta över berört område för strömavbrott 12-13 juni

Hur kan jag förbereda mig?

Du kan förbereda dig genom att ladda elektronisk utrustning såsom mobiltelefon, dator och radio inför avbrottet och se till att du har stearinljus och tändstickor, ficklampa eller batteridriven ljuskälla och radio hemma. Du som har egen brunn kan förbereda dig genom att tappa upp rent dricksvatten och vatten för toalett och hygien.

Det kan förekomma störningar i vattenförsörjningen i byarna Långsjöby, Barsele, Pauträsk, Åskilje, Gunnarn och Skarvsjöby. Förbered er gärna genom att tappa upp vatten. Storuman och Stensele kommer att ha normal vattenförsörjning. 

Larma 112 vid förlust av mobilnät

Ett långvarigt strömavbrott kan innebära att mobilnätet slutar att fungera. För mer information kontakta säkerhetssamordnare Ola Jonsson 0951-140 45.

Hur påverkas samhällsviktig verksamhet?

Som samhällsviktig verksamhet räknas till exempel kommunalteknisk verksamhet som gator, vatten och avlopp och äldreomsorg. Storumans kommun och Sorsele kommun har en dialog med Vattenfall Eldistribution för att minska påverkan på samhällsviktig verksamhet, och berörda verksamheter vidtar åtgärder för att hantera de störningar som kan uppstå av strömavbrottet. Om du är orolig för hur du eller en anhörig kan påverkas kan du kontakta ansvarig enhetschef.

Varför planeras strömavbrottet?

Som ett led i den pågående elektrifieringen i norra Sverige genomför Svenska kraftnät ett omfattande moderniseringsarbete av transmissionsnätstationen i Grundfors för att öka driftsäkerheten och möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion. Svenska kraftnät driver stamnätet som förser resten av elnätet med elkraft.

För att möjliggöra Svenska kraftnäts arbete på sina ledningar kring Grundfors kommer Vattenfall Eldistribution tillfälligt kabelförlägga en del av sin 130 kV ledning. Detta för att Svenska kraftnät ska kunna arbeta säkert på sina ledningar där de korsar 130 kV ledningen.

Till hösten planerar Vattenfall Eldistribution att koppla ur den tillfälliga kabeln och återgå till normalläge. Vi återkommer med information om detta närmare.

Publicerad den 15 maj 2023