Barnomsorg på obekväm arbetstid

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommun erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger för dig som arbetar på obekväm arbetstid. 

Din ansökan ska bland annat kompletteras med ett intyg från din arbetsgivare där det framgår hur dina/era anställningsförhållanden ser ut. Ytterligare regler finns att läsa på blanketten:

Ansökan om barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Denna typ av barnomsorg är möjlig att söka både i Hemavan och i Storumans tätort. Rektor beslutar i ärendet.

Skriv ut din ansökan och skicka den tillsammans med arbetsgivarintyg och arbetsschema till:

Storumans kommun
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen
923 81 Storuman

Publicerad den 15 december 2022