Bidrag ur medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser

Kommunstyrelsen har för år 2022 avsatt 500 000 kronor för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser. På kommunstyrelsens sammanträde i maj togs beslut om vilka föreningar och organisationer som beviljas medel. 

Gällande riktlinjer för ansökningar och fördelning av medlen innebär bland annat följande:

  • Insatserna ska kunna komma alla kommuninvånare till del och även i möjligaste mån höja attraktiviteten för besökare till kommunen.
  • Föreningar och kommunala verksamheter kan söka bidrag för insatserna men även andra parter som t.ex. ekonomiska föreningar, om det inte innebär gynnande av enskild och att alla andra kriterier.
  • Utlysning av medlen sker normalt två gånger per år, primärt en gång på våren och en kompletterande på hösten om det finns kvarstående medel att fördela.

Följande föreningar har blivit beviljade medel för år 2022:

Storumans kommun,
Vallnässkolan
Rastkul! 10 000 kr
Storumans musik-
och teaterförening
Annonsering 15 000 kr 
Storumans PRO Glada Bowlare 12 960 kr
Inlandskult Inlandsbanefestivalen 2022 6 000 kr
Tärna IK Fjällvinden Hemvändarkväll Udden 35 000 kr
Tärna IK Fjällvinden Evenemangsutrustning 25 000 kr
Räddningstjänsten Utbildning ASOP
(Suicidprevention)
55 000 kr
Reumatikerföreningen Vattengympa 8 000 kr

Storumans kommun,
Kanslienheten

AM (Youth Aware of Mental Health) 37 000 kr
Frälsningsarmén Projektor och duk 30 000 kr  
Stensele
föräldraförening
Stenseles ungdomar 4 500 kr
Stensele SK Skidspåret Stensele 9 500 kr
Stensele SK Kommunserien i löpning 8 500 kr
Stensele SK Karateutbildning 5 000 kr
Röda korset Ökad tillgänglighet och
lokalutnyttjande
20 500 kr
Kulturakademin Kulturinsatser 70 000 kr
Storumans
hembygdsförening
Renovering av hembygdsgården 15 000 kr
Slussfors IK Discgolfbana 31 750 kr
Publicerad den 13 juli 2022