Bygdemedel

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på pimpeltävling

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Berörd bygd definieras i Storumans kommun som hela kommunen. Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag i hela kommunen söka bidrag.

Ansökan om bygdemedel

Ansökan om bygdemedel 2023 ska göras hos Länsstyrelsen Västerbotten via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Ansökningsperioden är 1 november 2022 till 31 januari 2023.

I enlighet med handlingsplanen 2023 kommer föreningsbidrag till energieffektiviseringar att prioriteras vid fördelning av bygdemedlen. Se till att mål för energieffektiviseringar tydligt framgår i projektbeskrivningen.

Föreningen måste ha ett organisationsnummer och vara inregistrerad i kommunens föreningsregister. Ideella föreningar som inte har organisationsnummer ansöker om det hos Skatteverket.

Observera särskilt länsstyrelsens krav på en komplett ansökan med korrekta bilagor. En icke-komplett ansökan kommer inte att handläggas.

Utbildning om "Min Ansökan"

Tisdag 17 januari kl. 19.00-20.00 arrangeras en gratis, digital utbildning i verktyget "Min ansökan". Mer information och anmälan finns hos Länsstyrelsen Västerbotten. 

Rekvirering av bygdemedel
Från och med 2022 handhar Länsstyrelsen all hantering av rekvisitioner. Mall och instruktioner finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken rekvirera medel.

Publicerad den 19 december 2022