Information med anledning av kriget i Ukraina

Storumans kommun följer utvecklingen om det pågående kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget. På denna sida samlar vi information med relevans till omvärldsläget samt följer upp aktuella frågeställningar. Sidan uppdateras löpande.

Flyktingar i Hemavan kommer att placeras i Storuman

Nu behöver vi er hjälp. Inom kort kommer vi att ta emot flyktingar från krigets Ukraina till preliminärt tre stycken lägenheter i Storuman som nu behöver möbleras upp för att fungera som hem till dessa familjer. Detta är flyktingar som tidigare varit i Hemavan.

Vi behöver följande:

- Sju stycken ramsängar med madrass
- Köksmöbler, bord och stolar
- Lampor
- Gardiner, gardinstänger
- Soffa/vardagsrumsbord
- TV/Radio
- Porslin/husgeråd

Observera att vi INTE har behov av något annat än ovanstående i dagsläget. Skicka mail till barbro.amren@storuman.se eller fyll i vår e-tjänst om du har något att bidra med. Dela gärna!

Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

Information om registrering hos Migrationsverket

Vi vill förtydliga några saker då vi fått kännedom om att enstaka flyktingar och familjer från Ukraina anlänt till vår kommun:

- Ansöka om uppehållstillstånd görs via Migrationsverket. På deras hemsida finns information och länkar till e-tjänsten. Migrationsverket har tagit fram tjänsten för att förenkla för ukrainska medborgare som söker skydd enligt massflyktsdirektivet.

- Det är Migrationsverket som ansvarar för vad som gäller för Ukrainska medborgare som kommer till Sverige, viseringsfrihet, rätt till uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, asylansökan, medborgarskap, återvandring m.m.

-Ukrainska medborgare som saknar ett så kallat biometriskt pass har rätt att resa in och vistas i Sverige i 90 dagar med ett Schengenvisum. Dessa personer har samma rättigheter som en turist. Det innebär att de inte har rätt till skola, ekonomiskt bistånd m.m. Om du som privatperson tar emot flyktingar i ditt hem som inte är registrerade hos Migrationsverket har de samma rättigheter som en turist som besöker Sverige. Därför är det viktigt att alla registrerar sig.

Hemberedskap

Ett sätt att hantera den oro som nu uppstår kan vara att investera i hemberedskap. För att du ska ha en god beredskap krävs att du kan säkerställa tillgång till mat, kommunikation, vatten, värme och sömn under minst 7 dagar.

Riskerar Sverige att hamna i krig?
Försvarsmakten gör fortfarande bedömningen att sannolikheten för krig i Sverige är låg på kort sikt men omprövar kontinuerligt bedömningen. Säkerhetspolisen ser en förhöjd hotbild (3) på en femgradig skala vilket framförallt beror på en större omfattning Informations- och desinformationskampanjer som riktas mot Sverige

Vad kan du som kommuninvånare göra?
Alla som bor i Sverige kan bidra till svensk säkerhet och beredskap genom att ha ett kritiskt förhållningssätt mot information (sprid inte falska rykten), se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och gå med i en frivillig organisation. Om du är osäker på vilka förebyggande åtgärder som kan vara bra att vidta kan du använda dig av MSBs broschyr. Om krisen eller kriget kommer

Vad gör kommunen?
Kommunen bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete riktad såväl mot fredstida kriser som krig och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel.

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget fokuseras arbetet just nu mot:

  • Att säkerställa och upprätthålla informations- och säkerhetsskyddet.
  • Kontinuerliga avstämningar med andra kommuner, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Migrationsverket med flera för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen.
  • Kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån kommunens egen verksamhet (identifierad samhällsviktig verksamhet) och det geografiska områdesansvaret för att kunna identifiera incidenter som avviker från normalbilden.
  • Att inventera kommunens skyddsrum. Kolla gärna upp vart du har ditt närmaste skyddsrum på: MSB:s skyddsrumskarta

Samlad information från säkra källor om det aktuella läget

Krisinformation.se
Samlingssida med krisinformation från svenska myndigheter (krisinformation.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Information om vad privatpersoner, myndigheter och företag kan behöva tänka på i dagens säkerhetspolitiska läge (msb.se)

Försvarsmakten
Säkerhetsläget i närområdet (forsvarsmakten.se)

Regeringen
Information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina (regeringen.se)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Samlade svar på frågor om situationen i Ukraina och jodtabletter (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Tro inte på allt du läser och dela inte okritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det viktigt att du är källkritisk och inte sprider vidare rykten och desinformation. Ta i första hand del av den information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser.

Publicerad den 21 juni 2022