Brandkårshistorik

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Göran Hellström
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: goran.hellstrom@storuman.se

Ansvarig nämnd

Var och när den första brandstationen byggdes eller brandväsende bildades, är det ingen som vet. Kanske det fanns någon form av räddningsstyrka vid historiens första kända storbrand som inträffade i Babylon år 583 f Kr då de berömda hängande trädgårdarna förstördes.

En av historiens mest kända stadsbränder inträffade i Rom 64 e Kr, då brann staden under åtta dagar. Trots att staden redan då hade ett väl etablerat brandväsende blev förstörelsen stor. Kejsar Augustus (han med skattskrivningen vid Jesu födelse) hade organiserat den första kända stadsvakten som bland annat hade i uppdrag att "rädda och släcka". Även det förebyggande brandskyddet fick sin första kända form under Augustus tid när han införde byggnadslagar vars syfte var att hindra brandspridning.

Samhällets ansvar

Av historien kan vi alltså lära att det sedan urminnes tider funnits ett stort intresse från det allmänna att ta ansvar för ett skydd mot olyckor och bränder. Samhällets ansvar för att rädda och släcka är därmed betydligt äldre än exempelvis ansvaret för sjukvård eller utbildning.

Räddningsverket bildades

Det moderna brandförsvaret (som dagens räddningstjänst har växt fram ur) började formas i London i mitten av 1800-talet. I Sverige organiserade vi oss därför efter den engelska modellen men vårt brandförsvar var inte särskilt framstående ända fram till mitten av 1980-talet. Då inträffade i Sverige två saker som kom att få mycket stor betydelse och som också lade grunden till att Sverige idag är, om inte den främsta så i alla fall, en av de allra främsta länderna i världen när det gäller brandsläckning och andra räddningsinsatser. Så bildades Räddningsverket och samtidigt gjorde svenska brandingenjörer nya rön som kom att påverka all brandsläckning.

Viktig utbildning

Räddningsverket säkerställde att alla brandmän, oavsett anställningsform, fick en grundläggande yrkesutbildning och såg till att kvalitén på alla utbildningar höjdes flera snäpp. Man bedrev även mycket forskning och metodutveckling riktad mot alla sorters räddningsinsatser. Det var också nu som de flesta brandförsvar/brandkårer bytte namn till räddningstjänst.

Effektivare släckutrustning

Brandingenjörernas upptäckter har att göra med vattnets värmeledande egenskaper beroende på dropparnas storlek och brandgasers egenskaper. Som följd av dessa upptäckter konstruerades ny släckutrustning som var mycket effektivare än tidigare, samtidigt som vattenskadorna blev mindre. Svensk rökdykartaktik blev i och med det här den offensivaste och djärvaste i hela världen och därmed normen som andra länder jämförde sig med.

Krav på trygghet och säkerhet

Oavsett var i vårt land du befinner dig finns ett grundläggande krav på trygghet och säkerhet. Lagstiftningen slår fast att det i hela landet ska finnas ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor. Hur detta skydd i verkligheten är uppbyggt kan emellertid variera beroende på de lokala förhållandena.

Den åttauddiga stjärnanDen åttauddiga stjärnan

Stjärnan som de flesta räddningstjänstorganisationerna har i sina emblem härstammar från slutet av 1800- talet i Tyskland. Varje udd i stjärnan symboliserar en egenskap man tyckte att en brandman borde ha. Vi har också valt att använda stjärnan eftersom vi gillar tanken på en världsomspännande gemenskap mellan brandmän (och naturligtvis även kvinnor) och tycker att de ideal man värdesatte då, även gäller idag.

Uddarna betyder: kunskap - lojalitet - mod - omtanke- skicklighet - takt - uppmärksamhet - uthållighet.

Publicerad den 10 mars 2022