Barn- och ungdomsverksamhet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktpersoner
Gunilla Pettersson
Kultur- och biblioteksansvarig
Telefon: 0951-141 78
E-post: gunilla.pettersson@storuman.se

Marianne Lundqvist
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Telefon: 0951-141 81
E-post: foreningsbidrag@storuman.se

Ansvarig nämnd
Barn tittar på teater

Våra elever ska få ta del av musik, teater, film, dans och andra kulturaktiviteter under läsåret. Vi ska ge dig möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet som erbjuds.

Teater att drömma sig bort eller förundras av

Med skolteater vill vi ge eleverna en upplevelse där text, skådespeleri, kostym, ljus, ljud och scenografi samverkar till en konstnärlig helhet där ämnena varierar.

Dans säger mer än ord

Dansföreställningar öppnar möjligheter för nya och spännande och ibland ovana möten som kan stimulera fantasin. Genom dansen går det att uttrycka det som kanske inte alltid går att säga med ord. Vi samarbetar med Norrlandsoperan och danskonsulenten i länet för att hålla hög kvalitet i utbudet.

Musik

Via Kulturakademin kan barn/unga och vuxna delta i undervisning och konserter. Skolans ordinarie musikundervisning hanteras också av akademin. Vid Storumans folkhögskola finns utbildningen Digital Musikproduktion.

Vid fritidsgårdarna i Storuman och Tärnaby kan ungdomarna låna instrument och spela när de själva önskar. Det finns flera aktiva unga musiker med rötter i kommunen, till exempel Gonza-Ra, One String Less och Vanity Insanity.

Film

Film och filmundervisning sker i samarbete med region Västerbottens Mediacenter. Varje skola lämnar in önskemål om filmer till kultursamverkansgruppen som planerar in verksamheten under läsåret. Filmerna har ämnen som ger anledning till bredvidläsning och diskussioner.

Skapande skola

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan (Skolverket).

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)