Bilda förening

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktperson
Gunilla Pettersson
kultur- och biblioteksansvarig
Telefon: 0951-140 97
E-post: gunilla.pettersson@storuman.se


kultur- och biblioteksassistent
Telefon: 0951-141 81
E-post: -

Ansvarig nämnd
Hand som håller i en penna

För att bilda en ideell förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse.  Du väljer en tillfällig styrelse, som kallar till ett allmänt möte där föreningen slutgiltigt ska bildas. En ideell förening är bildad när den har en styrelse, skrivna stadgar och ett organisationsnummer.

Alla föreningar måste vid startandet lämna uppgifter om sina inkomster och utgifter. Det gör du till skattemyndigheten, som därefter registrerar föreningen och ger den ett eget organisationsnummer.

För att kunna ta del av olika bidrag från kommunen ska föreningen ha ett namn och verksamheten ska vara öppen för alla kommuninvånare. Dessutom måste föreningen ha minst tio medlemmar inom Storumans kommun som har betalt fastställd årsavgift.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)