Föreningsstöd, bidrag och stipendier

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktperson
Gunilla Pettersson
kultur- och biblioteksansvarig
Telefon: 0951-140 97
E-post: gunilla.pettersson@storuman.se


kultur- och biblioteksassistent
Telefon: 0951-141 81
E-post: -

Ansvarig nämnd
Skidföreningen

Varje år kan föreningar söka olika bidrag från Storumans kommun. Det finns flera olika typer av föreningsbidrag. Här kan du läsa om vilka bidrag som finns att söka för din förening och ta del av de aktuella bidragsnormerna.

Din förening kan söka olika typer av bidrag, till exempel lokalt aktivitetsstöd eller bygdeavgiftsmedel. Här är några allmänna regler som gäller för att söka bidrag till din förening:

  • Förening ska ha valt styrelse, antagit stadgar och bör tillhöra en riksorganisation och ha minst 10 medlemmar.
  • Förening ska vara verksam inom kommunen och vara öppen för alla.
  • Ansökan ska lämnas av lokal förening, inte av sektion eller enskild person. Bidrag utbetalas inte till samarbetsorgan, distrikt, riksorganisation eller politisk förening.
  • Bidrag ska sökas i god tid innan arrangemang eller aktivitet sker, senast den 15/11.
  • Med ansökan ska senaste årsmöteshandlingar bifogas (om du inte har sänt in dem tidigare).
  • Bidragsansökningarna behandlas löpande under året (gäller inte lokalt aktivitetsstöd).
  • Bidrag för resor beviljas inte.
  • Bidrag utbetalas efter redovisning samt uppvisande av kvitton på gjorda inköp, som inlämnas senast den 1/12 innevarande år.
Publicerad den 11 september 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)