Bygdemedel

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på pimpeltävling

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Berörd bygd definieras i Storumans kommun som hela kommunen. Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag i hela kommunen söka bidrag.

Begränsade möjligheter för utbetalningar av bygdemedel under sommaren 
Inför sommaren behöver Länsstyrelsen kompletta ansökningar om utbetalning senast den 27 juni 2022 för att ni skall få era bygdemedel innan sommaruppehållet. Länsstyrelsen Västerbotten kommer inte att göra några utbetalningar av bygdemedel under vecka 27 – 32. Läs mer på Länsstyrelsen Västerbotten

Ansökning av bygdemedel
Ansökan om bygdemedel 2022 ska göras hos Länsstyrelsen Västerbotten via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Ansökningsperioden är 1 november 2021 till 31 januari 2022.

I enlighet med handlingsplanen 2022 kommer föreningsbidrag till energieffektiviseringar att prioriteras vid fördelning av bygdemedlen. Se till att mål för energieffektiviseringar tydligt framgår i projektbeskrivningen.

Föreningen måste ha ett organisationsnummer och vara inregistrerad i kommunens föreningsregister. Ideella föreningar som inte har organisationsnummer ansöker om det hos Skatteverket.

Observera särskilt länsstyrelsens krav på en komplett ansökan med korrekta bilagor. En icke-komplett ansökan kommer inte att handläggas.

Rekvirering av bygdemedel
Från och med 2022 handhar Länsstyrelsen all hantering av rekvisitioner. Mall och instruktioner finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken rekvirera medel.

Publicerad den 8 juni 2022
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)